Delphi Consulting AS

Om Delphi Consulting AS

Delphi Consulting AS er et norskeid konsulentfirma innen executive search, ledervurdering og lederutvelgelse.  Siden 1986 har vi utført et stort antall krevende oppdrag både innen privat og offentlig sektor. Vi har spesialisert oss på rekruttering til lederstillinger på topp- og mellomnivå, styresammensetninger og ledergruppevurderinger. Vi bistår også med utvelgelse til andre nøkkelstillinger inkludert vurdering av interne kandidater. Vi i Delphi Consulting er stolte av vårt faglige miljø, egenutviklede metoder og verktøy, etiske standarder og langvarige klientrelasjoner.

2 stillinger fra Delphi Consulting AS

Registrer deg for stillingsvarsler