DNB

Om DNB

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

I Norge betjener DNB personer, bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor via det bredeste distribusjonsnettet i norsk finansnæring. Internasjonalt er DNB representert gjennom 14 filialer og representasjonskontorer.

DNB Finans inngår i enheten Produkt. DNB Finans tilbyr et bredt spekter av finansieringsprodukter og administrative tjenester til privatpersoner, bedrifter og offentlig virksomhet. Produktportefølje består blant annet av lån til biler og andre kapitalvarer, leasing, biladministrasjon, factoring, forbrukslån og kredittkort.
DNB Finans har kontorer i 14 av landets byer, samt i Sverige og i Danmark.

4 stillinger fra DNB