SpareBank1 Forsikring AS

Norge

Om SpareBank1 Forsikring AS

SpareBank 1 Gruppen er eid av SpareBank 1-alliansen, Norges nest største finansaktør. Bankene i alliansen er selvstendige regionale- og lokale enheter, som tilbyr et fullverdig spekter av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter i sine markeder. SpareBank 1 Gruppen leverer attraktive produkter og tjenester med fokus på gode kundeopplevelser til SpareBank 1-alliansen. Det jobber om lag 6.500 medarbeidere i SpareBank 1-alliansen, hvorav ca 1.200 i SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper.

SpareBank 1 Forsikring er en heleid virksomhet innen SpareBank 1 Gruppen. Vi er 730 høyt motiverte og kompetente ansatte som kontinuerlig jobber for å ha de mest fornøyde kundene

2 stillinger fra SpareBank1 Forsikring AS

Registrer deg for stillingsvarsler