Opsahl Gruppen

Norge

Om Opsahl Gruppen

Opsahl Gruppen er en eiendomsutvikler som er tuftet på entusiasme, engasjement og kvalitet. Vi går inn for å utvikle eiendom på en måte vi kan være stolte av. Derfor er vårt firma bygget på en grunnmur som består av fagkunnskap, ærlighet, hardt arbeid og respekt for kundene. Vi utvikler eneboliger, rekkehus og leiligheter, og drifter over 120 000 m2 næringseiendom i Oslo og omegn. Alle våre eiendommer utvikler vi etter prinsippet om at begge parter skal være like fornøyde. Vi har til enhver tid ulike Næring og boligprosjekter under utvikling. Les mer her: www.opsahlgruppen.no

1 stilling fra Opsahl Gruppen

Registrer deg for stillingsvarsler