Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Norge

Om Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Vi i NHO arbeider for at våre 24.000 medlemmer får bedre rammevilkår. Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet for medlemsbedriftene. Slik skal vi sammen sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn. Les mer om oss på nho.no.

Forhandlingsavdelingen ivaretar NHOs interesser i de om lag 220 tariffavtalene vi er part i. Dette innebærer utvikling av NHOs tariffpolitikk, planlegging og gjennomføring av tarifforhandlingene, behandling av rettstvister mellom tariffpartene samt rådgivning overfor landsforeningene og medlemsbedrifter. I tillegg representerer vi NHO i internasjonale sammenhenger.

2 stillinger fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Registrer deg for stillingsvarsler