Oslo Kommune

Om Oslo Kommune

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) ivaretar konsernovergripende forvaltnings- drifts- og utviklingsoppgaver for å understøtte tjenester Oslo kommunes virksomheter leverer til byens innbyggere og næringsliv. Dette er tjenester innen IKT, offentlige anskaffelser, lønn, regnskap, HR samt informasjon mot innbyggerne.

UKE har vel 240 ansatte og har som visjon å være den foretrukne samarbeidspartneren for en kommune i utvikling. UKE er organisatorisk plassert under Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune. Mer informasjon om UKE på www.uke.oslo.kommune.no

1 stilling fra Oslo Kommune

Registrer deg for stillingsvarsler