Eiendomskreditt AS

VOLLANE 1
EIDSVÅG I ÅSANE
Norge

Tlf: 55332700

E-post: no@email.no

Om Eiendomskreditt AS

Eiendomskreditt AS ble etablert i 1997 og er et internasjonalt ratet, landsdekkende og frittstående kredittforetak, som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) særlig rettet mot finansiering av næringseiendom. Selskapet har hovedkontor i Bergen og flytter i mai 2018 inn i moderne lokaler i Solheimsviken. Selskapet administrerer også Kredittforeningen for Sparebanker og har til sammen over 10 milliarder kroner i forvaltningskapital. 

 Selskapet er eiet av Atlantis Vest AS (Rieberfamilien) og Meteva AS (Trond Mohn) i tillegg til 76 sparebanker fra hele landet fordelt på alle samarbeidsgrupperinger. Selskapet er inne i en spennende utviklings- og vekstfase og ønsker å styrke sin markedsposisjon innen finansiering av næringseiendom og borettslag. 

Les mer på eiendomskreditt.no
 

1 stilling fra Eiendomskreditt AS

Registrer deg for stillingsvarsler