Direktør Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Sted
Lillesand
Publisert
23. juni 2017
Søknadsfrist
24. september 2017
Kontakt
Ann-Kristin Nyrønning 92085397, Tove K. Flølo 22248200
Posisjon
Spesialist, Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Samferdselsdepartementet søker:

Direktør Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Marked, teknologi og kundeadferd er i rask endring i post- og ekomsektoren. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, arbeider for bærekraftig konkurranse i sektorene slik at brukere i hele landet kan tilbys gode, sikre og fremtidsrettede tjenester. Vi søker en strategisk og utviklingsorientert direktør som kan lede og videreutvikle Nkom i takt med samfunnets behov og sektorer i kontinuerlig utvikling. 

Det er viktig å kunne samarbeide godt med relevante næringer gjennom kunnskapsdeling og veiledning.  Samarbeid med andre myndighetsaktører vil også kreve stor oppmerksomhet, blant annet konkurranse-, forbruker-, personvern-, justis- og forsvarsmyndigheter. Sikkerhet og beredskap er et viktig område for Nkom framover. Det er også viktig å tilrettelegge for bærekraftig konkurranse innenfor mobil- og bredbåndsmarkedene. Frekvensforvaltning er også et viktig ansvarsområde for Nkom. En annen sentral oppgave for Nkom er å ivareta Norges forpliktelser, og å fremme Norges interesser, i EØS-samarbeidet og i andre internasjonale organisasjoner.

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner med faglig komplekse oppgaver er sentralt
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til politiske beslutningsprosesser vektlegges  
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid vektlegges 
 • Erfaring fra ekom- og/eller postsektoren vil være en fordel 
 • Erfaring fra sikkerhets- og beredskapsarbeid er en fordel
 • Det kreves høyere utdanning
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Kandidaten må oppfylle kravene til klareringsnivå Strengt hemmelig

Personlige egenskaper

 • Trygg og tydelig, med klare ambisjoner, strategiske evner og høy faglig integritet
 • Evne til å etablere gode relasjoner med aktørene i post- og ekomsektoren, og med relevante myndigheter nasjonalt og internasjonalt 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy gjennomføringskraft og arbeidskapasitet
 • Evne til å kunne stå støtt i krevende prosesser - både internt, i media og i offentlig debatt
 • Evne til å engasjere og motivere medarbeidere med høy faglig kompetanse

Annet 

 • Lønn etter avtale innenfor lederlønnssystemet i staten 
 • Stillingen skal besettes på åremål for en periode på seks år, med mulighet for fornyelse i ytterligere én periode. 
 • Navn på søkere til stillinger i offentlig forvaltning vil som hovedregel kunne offentliggjøres. Søkere som likevel ber om konfidensiell behandling må begrunne dette. Disse vil ved eventuell offentliggjøring bli forhåndsvarslet 
 • Arbeidssted er i Lillesand

Interessenter kan ta kontakt for en uformell samtale med Ann-Kristin Nyrønning i BackerSkeie, tel. 920 85 397. Ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo kan også kontaktes på tlf. 22 24 82 00.

Søknad med CV registreres via linken "søk på stillingen"  innen 24. september 2017.

Om arbeidsgiveren

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet. Nkom sitt overordnede mål er å legge til rette for et likeverdig tilbud av grunnleggende ekomtjenester og posttjenester av høy kvalitet, med god sikkerhet og til rimelige priser over hele landet. Nkom skal bidra til økt sikkerhet og beredskap for ekomtjenester. Nkom fører tilsyn med tilbydere av post- og ekomtjenester og forvalter frekvens- og nummerressurser. 

Nkom er lokalisert i Lillesand og har mindre enheter i Bergen, Ski, Lillehammer, Trondheim og Lødingen i forbindelse med ansvaret for frekvenskontroll. Nkom har omkring 160 ansatte og et budsjett i 2017 på i underkant av 430 mill. kr. Nkom er i hovedsak finansiert ved at markedsaktørene betaler gebyrer for Nkom sitt arbeid, bla med godkjenninger, tillatelser og virksomhetstilsyn.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.