Bransjesjef/Fagsjef FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold)

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
5. juli 2017
Søknadsfrist
9. august 2017
Kontakt
Vibecke Vesterdahl 95779857
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

NHO Service er den nest største landsforeningen i NHO-systemet og er arbeidsgiverorganisasjon for 710 bedrifter med tilsammen 75 000 årsverk. NHO Service ble etablert i 1989. Foreningen har en viktig rolle i næringspolitikken og i arbeidslivsspørsmål, og ønsker å bidra til profesjonelle og attraktive arbeidsgivere. Vår oppgave er å styre og betjene fellesskapet. Vi ivaretar medlemmenes interesser både innad i NHO og i forhold til omgivelsene. 

I 2015 hadde NHO Service en samlet medlemsomsetning på 55 mrd. kroner fordelt på bransjene Bemanning og rekruttering, Renhold og eiendomsservice, Sikkerhet og beredskap, FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold), Helse og Velferd, og Arbeid og Inkludering. 

Området FDV har i dag ca. 13 mrd. i medlemsomsetning, medlemmene har ca. 10 000 årsverk og dette er det nest største området i NHO Service etter Bemanning. Underbransjene er FM, kantine, redningstjenester, skadesanering, skadedyr og parkering, hvorav de tre største er kantine, FM og skadesanering.

Bransjesjef/Fagsjef FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold)

Vår nye Bransjesjef/Fagsjef til området FDV skal bidra til å utvikle markedet, yte medlemmene service og legge til rette for gode møteplasser og nettverksbygging. Medlemmene skal oppleve at deres medlemskap hos NHO Service gir merverdi. Stillingen rapporterer til adm. dir. for NHO Service og til bransjestyret for området FDV.

Ditt hovedansvarsområde vil være

 • Oppfølging av medlemmene i bransjene slik at alle opplever verdi ved sitt medlemskap:
  • Være synlig og få ting til å skje på vegne av medlemmene
  • Skape blest om bransjen, sette ting på dagsorden, fange opp endringer og trender, og identifisere framtidige satsingsområder
 • Identifisere utfordringer i rammebetingelsene for bransjen, og iverksette nødvendige tiltak i samarbeid med næringspolitisk avdeling
 • Aktivt oppsøke bransjemiljøer og identifisere nye forretnings- og utviklingsområder som kan løfte bransjen
 • Gjennom business case identifisere og drive utviklingsprosjekter, samt sikre at prosjekter blir utredet, forankret, gjennomført og fulgt opp. Gjennomføre analyse, modellere og dokumentere verdiskapning og produktivitet.
 • Gi råd innen arbeidsrett og tariff, med støtte fra NHO Services erfarne jurister
 • Ha tett kontakt med en rekke utdanningsinstitusjoner i forhold til kompetanseutvikling (FM-studiet, fagutdanning, lærlingeordninger, trainee ordninger o.l.) 

Ønskede Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på minimum bachelornivå 
 • Gjerne ledererfaring, organisasjonserfaring eller kjennskap til lignende bransjer er en fordel
 • Solid økonomisk forståelse, erfaring med analyse og modellering 
 • Kjennskap til offentlig sektor er en stor fordel
 • Solid skriftlig og muntlig framstillingsevne, evner å overbevise og kommuniserer godt både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Sterk på nettverksbygging, fremstår som sosial og ydmyk, men samtidig samlende med solid gjennomføringsevne
 • Ha solid forretningsteft med et langsiktig perspektiv, trives med å være synlig og evner å få ting til å skje
 • Operativ, proaktiv, selvstendig og uredd
 • Har solid oversikt, følger opp og driver saker fremover
 • God politisk forståelse, påvirker og setter dagsorden
 • Analytisk profil med interesse for modellering og statistikk
 • Skrivefør med god evne til å formulere budskapet til forskjellige mottakere
 • Langt fremme teknologisk, spesielt i forhold til digitalisering, og evner å inkorporere digitale trender

Vi kan tilby følgende

 • En synlig og innflytelsesrik stilling i et profesjonelt og solid fagmiljø
 • Muligheten til å bygge opp et bransjefellesskap og dens tradisjoner
 • Faglig og personlig utvikling med samarbeid med dyktige medarbeidere både i NHO Service og i hele NHO Fellesskapet
 • En eksponert stilling med store påvirkningsmuligheter
 • Arbeidsplass i flotte og representative lokaler i Næringslivets hus sentralt i Oslo

For mer informasjon ta kontakt med Vibecke Martens Vesterdahl (957 79 857) eller Bjørn Solum (901 75 692).

Søknadsfrist: 9 august 2017.
 --------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.