Økonomer

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
12. august 2017
Søknadsfrist
25. september 2017
Kontakt
Petter Meyer, 95979054
Posisjon
Talent
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2016 var det om lag 900 ansatte i Norges Bank.

Vil du bidra til å ivareta sentrale funksjoner i norsk økonomi og løse vanskelige oppgaver sammen med andre dyktige fagfolk? Norges Bank er nå på jakt etter mastergradstudenter i økonomi med gode resultater for fast ansettelse fra høsten 2018. En karriere i Norges Bank vil gi gode muligheter for faglig utvikling og personlig vekst. 

Stillingene er knyttet til tre fagområder i Norges Bank: 

Markedsoperasjoner og Analyse (MOA) 

Kan du tenke deg å overvåke, analysere og formidle utviklingen i penge- og kapitalmarkedene? Markedsoperasjoner og analyse har ansvar for å gjennomføre operasjoner i det norske markedet for å sikre at hovedstyrets vedtak om styringsrenten får gjennomslag i pengemarkedet. 
Les mer om Markedsoperasjoner og analyse 

Pengepolitikk (PPO) 

Vil du bidra til utformingen av pengepolitikken i Norge? Pengepolitisk avdeling utarbeider analyser av norsk og internasjonal økonomi og gir råd om utformingen av pengepolitikken. 
Les mer om avdeling for Pengepolitikk 

Finansiell stabilitet (FST) 

Ønsker du å bidra til et robust finansielt system? Avdelingen for finansiell stabilitet overvåker risiko og sårbarhet i det finansielle systemet, med særlig vekt på sårbarhet i finansinstitusjoner og – markeder. 
Les mer om avdeling for Finansiell stabilitet 

Oppgi gjerne i søknaden hvilket fagområde du er mest interessert i å jobbe med. Søknadsfristen er 25. september 2017, men send oss gjerne søknaden din før den tid. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå med gode resultater 
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne 
 • Gjerne relevant erfaring 
 • For stillingen kreves god vandel og ordnet økonomi. Politiattest vil innhentes. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert.

Utdanningsretning

 • Økonomi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og engasjert 
 • Evne til å kunne arbeide både selvstendig og i team 
 • Analytisk 
 • Trives både med korte tidsfrister og mer langvarige analyseoppgaver

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer i et arbeidsmiljø med høy kompetanse 
 • Gode utviklingsmuligheter 
 • Mulighet til å få internasjonal erfaring 
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Mulighet til å delta på relevante faglige arrangementer i Norges Bank mens du studerer 
 • Mulighet for biveileder fra Norges Bank i forbindelse med masteroppgave


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.