Direktør, Fredskorpset

Sted
Førde
Publisert
11. september 2017
Søknadsfrist
29.09.2017
Kontakt
Wegger Chr. Strømmen, tlf. 23950040 Katja Christina Nordgaard, tlf. 23950704
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Direktør, Fredskorpset

Direktøren for Fredskorpset tilsettes av Utenriksdepartementet i en åremålsstilling på 4 år, med adgang til fornyelse én gang etter vanlig kunngjøring og tilsettingsprosess.

Forrige åremål utløp 14. august 2017. I lys av beslutningen om å flytte Fredskorpset fra Oslo til Førde har Utenriksdepartementet konstituert en midlertidig direktør inntil ny direktør er tilsatt. Arbeidssted for ny direktør vil være Førde fra tiltredelse.

Stillingen er en spennende lederutfordring. Direktøren skal lede en virksomhet med mange kvalifiserte og motiverte medarbeidere, og sørge for at Fredskorpsets kompetanse holdes på et høyt nivå også gjennom og etter flytteprosessen.

Fredskorpset hovedoppgave er å skape kontakt og samarbeid mellom enkeltpersoner, organisasjoner og virksomheter i Norge og utviklingsland, gjennom ulike utvekslingsordninger. Organisasjonen skal fremme respekt for menneskerettighetene og bidra til styrking av sivilsamfunnet, med særlig vekt på utvikling av nettverk og lederskap blant unge mennesker. For å få et bedre innblikk i mangfoldet av Fredskorpsets aktiviteter vises til www.fredskorpset.no.

Fredskorpset er et forvaltningsorgan underlagt Utenriksdepartementet med om lag 35 ansatte. Fredskorpset forvalter nærmere 150 millioner kroner i tilskudd årlig. I tillegg kommer driftsbudsjett på nærmere 50 millioner kroner.

Staten er opptatt av mangfold, bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke. I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet faglig og administrativ ledelse av Fredskorpset
 • Lede virksomheten gjennom en krevende flytteprosess som trolig vil innebære nyrekruttering til en stor andel av stillingene, og gi Fredskorpset en god start på nytt tilholdssted.
 • Utarbeide strategier og årlige planer for virksomheten
 • Bygge nettverk og strategiske allianser, samt synliggjøre Fredskorpset eksternt
 • Sikre effektiv organisering og resultatorientert forvaltning av Fredskorpsets samlede ressurser
 • Sikre at Fredskorpset til enhver tid har gode rutiner og kvalitetssikringssystemer tilpasset virksomhetens egenart
 • Ansvar for gjennomføring og oppfølging av en god og løpende etatsstyringsdialog med Utenriksdepartementet
 • En del reisevirksomhet må påregnes

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid og utviklingspolitiske spørsmål
 • Dokumenterbar relevant ledererfaring med gode resultater. Erfaring med endringsledelse vil bli tillagt vekt
 • Erfaring fra statlig forvaltning, herunder økonomi- og tilskuddsforvaltning, vil bli tillagt vekt.
 • Søker må være flytende i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

 

Personlige egenskaper:

 • Søkere vil bli vurdert i henhold til kriterier for god ledelse, herunder evne til relasjons-, endrings-, mål- og resultatorientering samt delegeringsevne 
 • Evne til å skape et godt arbeidsmiljø basert på mangfold og likeverd
 • Det kreves redelighet, integritet og fokus på involvering og kommunikasjon
 • Administrativ ryddighet og kompetanse
 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig

 

Andre forhold:

 • Selvstendig og spennende stilling i et dynamisk miljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

 

Vilkår/betingelser:

Tjenestested: Førde

Tiltredelsesdato: Tentativt 1. februar 2018

Lønn: som for statens lønnskode 1062 direktør, ltr. 75 – 98 (kr. 686 900 - kr. 1 211 300)

 

Søknadsfrist: 29.09.2017

 

Kontaktinformasjon:

Utenriksråd Wegger Chr. Strømmen, tlf. 23950040, e-post: Wegger.Chr.Strommen@mfa.no

Ekspedisjonssjef Katja Christina Nordgaard, tlf.  23950704, e-post: Katja.Christina.Nordgaard@mfa.no

Avdelingsdirektør Aslak Brun, tlf. 23951169, e-post: Aslak.Brun@mfa.no

Seniiorrådgiver Lars Ole Vaagen, tlf. 23950945, e-post: Lars.Ole.Vaagen@mfa.no

Fagdirektør Kirsti Billington (om rekrutteringsprosessen), tlf. 23950255, e-post: Kirsti.Billington@mfa.no

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.