Økonomidirektør

Sted
Ås
Publisert
9. oktober 2017
Søknadsfrist
16. oktober 2017
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et universitet med høye ambisjoner. Vår visjon er «kunnskap for livet». Vi er et internasjonalt universitet som er skreddersydd for å møte en rekke av de store globale utfordringene. NMBU skal kjennetegnes av høy studiekvalitet, fremragende forskning, aktiv forskningsformidling og sterke bidrag til innovasjon og verdiskaping. NMBU har 1700 ansatte, 5200 studenter, 7 fakulteter og 2 campuser (Ås og Adamstuen i Oslo). Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Økonomidirektør NMBU er på jakt etter en ambisiøs, handlekraftig og positiv direktør som skal sørge for at universitetet har effektiv ressursutnyttelse og god økonomistyring. Vi ønsker en leder som er strategisk og som er opptatt av gode prosesser for medvirkning og medbestemmelse. Du vil jobbe for kontinuerlig effektivisering og kvalitetsforbedring av våre arbeidsprosesser, og utvikle bruken av digitale verktøy.

Økonomiavdelingen består av 32 medarbeidere fordelt på tre seksjoner; lønn, regnskap og økonomistyring/innkjøp.  Disse ledes av seksjonsledere.

Som økonomidirektør vil du lede økonomiavdelingen ved NMBU. Du vil rapportere til administrasjonsdirektøren og inngå i vedkommendes ledergruppe.  Økonomiavdelingens hovedoppgaver er å utarbeide nødvendig økonomisk beslutnings- og planleggingsgrunnlag til NMBUs ledelse. Videre skal økonomiavdelingen sørge for at budsjett- og planarbeidet ved NMBU baseres på de rammer styret fastsetter og utføres etter gjeldende regler og retningslinjer.

Kvalifikasjonskrav for stillingen 
Faglige kvalifikasjonskrav
Leder for økonomiavdelingen skal ha høyere utdanning på minimum masternivå eller tilsvarende.

Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.

Det kreves:

 • relevant ledererfaring fra offentlig sektor og/eller større institusjoner
 • meget god kjennskap til offentlig forvaltning, statlig avtale- og regelverk 
 • ledelseserfaring i utvikling av økonomirelaterte administrative tjenester, prosesser og systemer 
 • god systemforståelse
 • god kjennskap til styringssystemer og verktøystøtte knyttet til planlegging, styring og ledelse
 • oppdatert på bruk av informasjonsteknologi i styringsprosesser og analysearbeid
 • erfaring med prosjektledelse 
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • gode strategiske og analytiske evner 
 • motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil 
 • gode kommunikasjonsevner 
 • evne til å delegere, bygge tillit og relasjoner internt og eksternt
 • god helhetsforståelse og gjennomføringsevne

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger

Lønnsvilkår 

Stillingen er innplassert i stillingskode 1060 Avdelingsdirektør, (ltr. 78 - 88, NOK 745.600-989.000). I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Kontaktpersoner

For nærmere opplysninger kontakt administrasjondirektør Siri Margrethe Løksa, tlf: +47 (91719994), (e-post: siri-margrethe.loksa@nmbu.no) eller påtroppende administrasjonsdirektør Lars Atle Holm tlf: +47 (90111349)

Sende søknad 
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.
Søknadsfrist: 16.10.17.
Ref.nr. 17/03959

Attester/vitnemål 
Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Det er utarbeidet en stillingsbeskrivelse for stillingen.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.