Investeringsdirektør - Eiendom

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
17. november 2017
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Hild F. Kinder 47825625, Benedikte Stiff 92445661
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Storebrand Asset Management avdeling Eiendom, forvalter en av Norges største og mest attraktive eiendomsporteføljer med en verdi på kr 32 milliarder. Porteføljen har fokus på bærekraft og forvaltes på vegne av Storebrand Livsforsikring og Storebrand Eiendomsfond Norge. Avdelingen utvikler, leier ut og forvalter eiendommer innen kontor, logistikk og handel og utøver aktiv porteføljeforvaltning gjennom kjøp og salg. 

Investeringsdirektør

Investeringsdirektør har ansvar for gode kjøps- og salgsbeslutninger, porteføljeforvaltning, asset management og forretningsutvikling. Bidrag på tvers i ledergruppen er også kritisk. 

Kandidater har bred erfaring fra investeringsvirksomhet og solid bakgrunn fra eiendomsmarkedet.

For nærmere informasjon, kontakt gjerne KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tel. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tel. 924 45 661. Registrer interesse under.
 --------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.