Konserndirektør digital og forretningsutvikling

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
8. desember 2017
Søknadsfrist
10. januar 2018
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Entra ASA er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Selskapet utvikler, leier ut og forvalter attraktive og miljøledende kontor lokaler, samt utøver aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Selskapets strategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen. Selskapet eier og forvalter cirka 1,2 millioner kvadratmeter, fordelt på 85 bygg. Entra ble børsnotert i 2014, og per 3.kvartal 2017 var markedsverdien på eiendomsporteføljen 38 milliarder kroner. Entra er etablert med virksomhet i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger og har ca 165 ansatte. 

 

Konserndirektør digital og forretningsutvikling

Rollen som konserndirektør for digitalisering og forretningsutvikling er nyetablert og vil få ansvar for 20-25 ansatte innenfor områdene forretningsutvikling, digitalisering (under etablering), IKT (outsourcet pt), teknologi, forretningsstøtte og innkjøp.

Konserndirektør for digitalisering og forretningsutvikling vil få ansvaret for å utarbeide og realisere en strategi for digitalisering av de ulike deler av selskapets verdikjede, herunder eiendoms- og prosjektutvikling, utleie og forvaltning av eiendom. 

Entra har en visjon om at Entrabygg skal være der de mest fornøyde menneskene jobber. Med denne visjonen flyttes kundefokuset helt ut mot sluttbruker, de ca. 40.000 menneskene som jobber i våre bygg. Rollen vil være sentral i forhold til å etablere et sluttbrukerfokus i organisasjonen, og etablere en kundesentrisk tilnærming til utvikling av smarte, digitale løsninger og støttefunksjoner. 

Dine viktigste arbeidsoppgaver blir å:

• Være en motiverende og tydelig leder for avdelingslederne i enheten digitalisering og forretningsutvikling. Enheten har i dag ansvar for digitalisering og IKT, teknologi og forretningsstøtte, forretningsutvikling og innkjøp 
• Utarbeide overordnet digitaliseringsstrategi med mål, KPI’er og skape suksess for det digitale løftet i Entra
• Lede arbeidet med implementering og prosjektstyring på en overordnet god måte
• Bidra til å videreutvikle en kundesentrisk innovasjonskultur i selskapet
• Identifisere og sørge for å implementere mulige nye inntektsstrømmer for Entra
• Etablere gode prosesser for samspill i egen avdeling og hele selskapet
• Praktisere verdibaserte ledelse med fokus på våre verdier tett på, nyskapende, ansvarlig, ett lag

Stillingen ble etablert som en viktig del av konsernledelsen i år og dette skjer som et resultat av at Entra har store ambisjoner om å lede an i den digitale utviklingen av i eiendomsbransjen.

Rollen vil få ansvaret for å lede en avdeling med 4-5 ledere og totalt 20-25 ansatte innen fagområdene digitalisering og IKT, forretningsutvikling, teknologi og forretningsstøtte inkludert kundesenter, samt innkjøp. Det er med andre ord sterke fagressurser i teamet som vil jobbe med å operasjonalisere planer,strategier og digitaliseringsløp. Organisering av fagområdene vil kunne påvirkes i forbindelse med ansettelse av ny konserndirektør.

Kjernekompetanse

For å imøtekomme kravene til stillingen må den rette kandidaten ha følgende kjernekompetanse: 
 

• Digital kompetanse

Vi søker en drivende, offensiv og klok leder med betydelig digitaliseringskompetanse, erfaring fra forretningsutvikling og med god innsikt i organisasjonsmessig endrings- og utviklingsarbeid. Vi ser for oss at du har hatt en ledende rolle i en industri som har vært gjennom/står midt oppe i større digitaliseringsarbeid, eller at du som konsulent eller rådgiver har bidratt i digitale innovasjonsprosesser hos større selskaper. Du er vant til å jobbe med alt i fra strategi til digitaliseringsplanlegging, og du har god gjennomføringskapasitet. Du vil skape bransjens beste brukeropplevelser og ha erfaring fra smidige prosesser og service design thinking.
 

• Resultatorientering

Du må ha en tydelig motivasjon, være handlingsorientert med stor gjennomføringsevne, samt evne å imøtekomme de høye standardene som til enhver tid er gjeldene for kvalitet og detaljer i våre prosesser. Du er både en igangsetter og du evner å drive prosjekter fremover du tar naturlig eierskap til prosesser som du er involvert i og sikrer vellykket gjennomføring. Du har gode referanser og resultater på dette fra tidligere prosjekter du har vært en del av. 
 

• Kommersiell forståelse og forretningsorientering

Du bør ha forståelse for vår bransje og verdidriverne for våre kunder og vår virksomhet. Du har opparbeidet deg høy grad av forretningsforståelse gjennom dine tidligere roller. Du bør ha erfaring med å sitte i en ledergruppe, eller på annen måte ha opparbeidet deg erfaring med å jobbe med tverrfaglige problemstillinger.Du har kommersiell teft og har kanskje jobbet med tyngre strategiske prosesser og forretningsutvikling. 
 

• Teamorientert og gode samarbeidsevner

Du må vite hvordan man bygger, motiverer og styrer et vellykket team. Det er spesielt viktig at du har integritet i din rolle som leder, både overfor teamet ditt og øvrige ledelse. Du har erfaring med å jobbe i tverrfaglige team og har god forståelse for hvordan sikrer gode leveranser og gjennomføringskraft i en matriseorganisasjon. Du er en lagspiller som motiveres av å skape resultater i samarbeid med andre. 

• Strategisk orientering

Du må kunne operere på et detaljnivå samtidig som du har en godt utviklet strategisk tankegang og evner å tenke perspektiv. Sistnevnte er spesielt viktig i en kultur som er svært operativt orientert. Du har gode analytiske ferdigheter og en velutstyrt strategisk verktøykasse. 
 

• Endringsledelse

Kontinuerlig forbedring og optimalisering av Entras posisjon står høyt på dagsordenen. Du må derfor være en proaktiv sparringspartner, åpen for forandring og i stand til å gjennomføre og lede endringsprosesser. Du har gode kommunikasjonsegenskaper internt og eksternt, og er en god relasjonsbygger. Du er god til å lytte og sette deg inn i de utfordringene som våre kunder opplever. Du er gjerne uhøytidelig i din væremåte.
 

Vi tilbyr:

• Et stort mandat rundt det å skape morgendagens brukeropplevelse og digitale løsninger hos Norges fremste eiendomsaktør
• Inkluderende kollegaer i et sterkt faglig miljø, med mulighet for kompetanseheving i et fremtidsrettet selskap som er miljøledende og best på kundeopplevd kvalitet
• Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
• En god arbeidsplass. Entras medarbiedere har en arbeidsglede på nivå med de aller beste arbeidsplasser i Norge og scorer langt over landsgjennomsnitt på Ennovas årlige referansemåling GELx 2017.
• Sosialt miljø med muligheter for trening, turer og andre aktiviteter
• Konkurransedyktig lønn og gode betingelser i form av aksjespareprogram, pensjonsordning og forsikringer
• Flotte, innbydende lokaler sentralt ved Oslo S

Entras verdier er: Tett på, nyskapende, ansvarlig og "Ett lag". Verdiene representerer selve drivkraften i Entra. De motiverer til å levere gode resultater og veileder hvordan vi jobber med kunder, leverandører og hverandre. Verdiene skal være i daglig bruk og gi oss retning når vi skal ta beslutninger.

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte Victor eller Henrik i Mediabemanning. Vi vil gjerne ha din søknad via linken på denne siden innen 10. januar 2018. Vi behandler søknader fortløpende og hører derfor gjerne fra deg så snart som mulig.

Kontakt

VICTOR SANCHEZ BARRERA |Rådgiver | 995 31 313 | victor@mediabemanning.no 

HENRIK ALEKSANDER SANDBERG | Rådgiver | 907 39 816 | henrik@mediabemanning.no
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.