Utviklingsdirektør

Rekrutterer
Sted
Oslo
Publisert
20. desember 2017
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Are K. Skeie / Håkon Dalland, 95066183 / 97428747
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Utviklingsdirektør

HAV Eiendom AS er et heleid datterselskap av Oslo Havn KF. HAV Eiendom eier en av Norges mest spennende tomteportefølje og har store planer for utviklingen av våre sjønære tomter i Bjørvika. For tiden har vi to store næringseiendommer under bygging. Parallelt jobber vi med flere store reguleringsprosjekter innen næring og bolig. Vårt mål er å tilrettelegge for en god og helhetlig byutvikling i Bjørvika.

Ansvarsområder:    

 • Som utviklingsdirektør vil du få en nøkkelrolle i den fremtidige utviklingen av Oslos sentrale, sjønære områder. Sentrale oppgaver vil være:
 • Inngå i ledergruppen og delta aktivt i videreutviklingen av selskapet
 • Lede det overordnede strategiarbeidet for hele tomteporteføljen
 • Ansvar for alle utviklingsprosjekter (plan- og regulering, tidligfase og prosjektgjennomføring)
 • Være daglig leder/styremedlem i utvalgte arbeidsfellesskap
 • Være prosjektsjef for utvalgte utviklingsprosjekter
 • Oppfølgning av samarbeidspartnere
 • Personalansvar for to medarbeider
 • Bistå Oslo Havn i avklaringer av rammer for utviklingen av Filipstadområdet

Erfaring:    

 • Du må ha bred kompetanse innen eiendomsutvikling med hovedvekt på kommersiell eiendomsutvikling. Vi har for tiden et særskilt fokus på næringseiendom, så erfaring med utvikling av kontoreiendom fra en anerkjent byggherre er ønskelig. Noe boligkompetanse er en fordel, men ingen absolutt betingelse. Likeså er erfaring med bydelsutvikling fordelaktig.

Utdannelse:    

Relevant utdanning på universitets eller høgskolenivå, men relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.

Egenskaper:    

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Kommersielt orientert
 • Strukturert og metodisk
 • Selvstendig og beslutningsdyktig innen egent fagområde
 • Proaktiv
 • Entusiasme for prosjektet Bjørvika
 • Positiv og hyggelig

Muligheter:    

 • Sentral rolle i ett av Norges største og mest spennende eiendomsutviklingsprosjekt
 • Ansvar for store prosjekter med betydelig offentlig interesse
 • Utbygging av Bjørvika vil sette tydelige spor i Oslo og påvirke fremtidige generasjoner
 • Stor eiendomsportefølje som skal struktureres og utvikles
 • Fokus på ulike eiendomstyper: næringsbygg, offentlige bygg og boliger (i partnerskap)
 • Samarbeid med ledende aktører i eiendomsbransjen
 • Bistå Oslo Havn i avklaringer av rammer for utviklingen av Filipstadområdet
 • Hyggelig arbeidsmiljø med profesjonelle og faglig kompetente kollegaer og samarbeidspartnere--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.