Regnskapssjef

Rekrutterer
Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
21. desember 2017
Søknadsfrist
22.01.2018
Kontakt
Are Njåstein, tlf 98 23 90 03
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Clemens Eiendom AS er et datterselskap av Opplysningsvesenets fond (Ovf). Ovf er en av landets største grunneiere, og Clemens Eiendom skal gjennomføre kommersiell eiendomsutvikling av fondets eiendommer. Clemens Eiendom forvalter også en portefølje av næringsbygg på totalt ca. 30 000 kvm, og har ambisjoner om å vokse innenfor næringseiendom.

Vi søker regnskapssjef til bred eiendomsportefølje og nye utviklingsprosjekter.

Clemens Eiendom står foran gjennomføringen av flere utviklingsprosjekter innenfor bolig og næring. Vi skal nå styrke selskapet med en nyopprettet stilling som regnskapssjef. Hos oss får du muligheten til å være med på å påvirke vår videre satsning og utvikling i markedet.

Din rolle
Som regnskapssjef vil du ha det regnskapsmessige og likviditetsmessige ansvaret for morselskap og underliggende datterselskaper (SPVer). Fortløpende og rettidig rapportering og konsolidering av konsernregnskapet er en vesentlig oppgave, og ved voksende prosjektaktivitet blir dette enda viktigere. Stillingen er nyopprettet og vil i starten også få ansvar for spesifisering og innkjøp av nødvendige systemer. Stillingen rapporterer til CFO/COO.

Dine viktigste arbeidsoppgaver
° Løpende oppfølging av konsernregnskap og konsolidering
° Likviditetsstyring, inkl. månedlige likviditetsprognoser
° Måneds- og kvartalsrapportering
° Fullstendig årsoppgjør med ligningspapirer
° Hovedkontakt mot regnskapsfører og revisor
° Bistå controller i regnskapsfaglige spørsmål
° Bistå CFO/COO i ad-hoc oppgaver

Hvilke kandidater søker vi etter?
Vi søker etter en person med relevant, høyere økonomisk utdannelse og min. 5 års erfaring fra regnskap og/eller revisjon. Kompetanse fra eiendomsutvikling og eiendomsselskaper er spesielt relevant.

Personlige egenskaper
° Du er opptatt av å levere resultater og møte forventninger
° Du er strukturert og ryddig
° Du er selvstendig og tar initiativ
° Du har gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig

Vi tilbyr
° Arbeidssted sentralt i Oslo sentrum
° Konkurransedyktige betingelser
° Fleksibel arbeidstid
° God pensjonsordning
° Godt arbeidsmiljø og utviklende arbeidsoppgaver


Spørsmål til stillingen?
Kontakt Clemens Eiendom AS v/Are Njåstein  98 23 90 03.