Juridisk leder

Sted
Oslo
Publisert
16. januar 2018
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Are K. Skeie 95066183, Mats H. Hjelmtvedt 95884959
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Selskapsbeskrivelse:

Bankenes sikringsfond er en medlemsorganisasjon som er regulert i finansforetaksloven. Alle norske banker, så vel som en rekke filialer av utenlandske banker, er medlemmer.

Sikringsfondets viktigste oppgave er å sikre bankenes innskuddsforpliktelser. I tillegg er sikringsfondet en viktig aktør for å sikre finansiell stabilitet i Norge. For å kunne utføre disse oppgavene har virksomheten fokus på risikoanalyse og oppfølging av banker, forvaltning av fondets midler (ca. 34 mrd NOK) samt beredskaps- og krisehåndteringsoppgaver. Ved implementeringen av de nye EU-direktivene (Krisehåndteringsdirektivet/BRRD og innskuddsgarantidirektivet/DGSD) i norsk lov, vil sikringsfondet ventelig få tilført ytterligere oppgaver.

Sikringsfondet holder til i Finansnæringens Hus, har 14 ansatte og et nært samarbeid med Finans Norge.

Ansvarsområder:

Som juridisk leder vil du være ansvarlig for sikringsfondets juridiske område. Sentrale oppgaver vil være:

 • Juridisk støtte i arbeid ovenfor internasjonale motparter 
 • Utarbeide høringsbrev til European Banking Authority og norske myndigheter 
 • Sikre at sikringsfondet opererer i overensstemmelse med gjeldende lover og rammeverk 
 • Juridisk ansvarlig ved en evt. bankkrise 
 • Støtte ledelsen i juridiske spørsmål, både i forhold til innskuddsgarantien, samt ved kriseberedskap og krisehåndtering av banker 
 • Støtte analysetemaet i arbeidet med bankanalyse, bankbesøk osv. der det er spesielle juridiske problemstillinger 
 • Støtte kapitalforvaltningsteamet ifm. inngåelse av avtaler og juridiske problemstillinger knyttet til forvaltningen

Erfaring:

Du må ha relevant erfaring med juridisk arbeid/rådgivning ovenfor banker og kjennskap til relevant regelverk og internkontroll i banker. Det er en stor fordel om du i tillegg har kjennskap til gjenopprettingsplaner for banker iht BRRD, avtalerett og utarbeidelse av høringsnotater. 

Utdannelse:

Master i rettsvitenskap

Egenskaper:

 • Analytisk 
 • Strukturert 
 • Faglig interessert 
 • Utadvendt og sosial 
 • Selvstendig, men med gode samarbeidsegenskaper 
 • Integritet 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter– både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Muligheter: 

 • Nyopprettet stilling med juridisk ansvar for en organisasjon med en viktig samfunnsfunksjon 
 • Sikringsfondsregelverket er i stor endring hvilket medfører at stillingen vil bli eksponert for spennende juridiske utfordringer både i internasjonal og nasjonal sammenheng ifm. implementeringen av de to nye EU-direktivene DGS og BRR 
 • Compliance ansvar 
 • Delta på konferanser i utlandet og i samarbeid med andre lands sikringsfond i regi av EFDI eller IADI 
 • Gode muligheter for faglig oppdatering 
 • Et ungt og dynamisk miljø med gode påvirkningsmuligheter 
 • Arbeidsgiver med en samfunnsnyttig funksjon 
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for et balansert forhold mellom jobb og fritid 
 • Godt fag- og arbeidsmiljø


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.