Generalsekretær

Sted
Oslo
Publisert
19. januar 2018
Søknadsfrist
Snarest
Kontakt
Hilde H. Bachmann 40851957, Siri Skauge 90091224
Posisjon
Spesialist
Stillinger
Spesialist
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Plan International Norge er en av Norges største bistandsorganisasjoner med regelmessig støtte fra norske faddere til 137 000 fadderbarn. Vi mottar også støtte fra UD/Norad, bedrifter og skoler. Plan jobber for at barn skal få oppfylt sin grunnleggende rett til å overleve, utvikle seg, delta i beslutninger som angår dem selv, og bli beskyttet mot vold og overgrep. Plan er en politisk og religiøst uavhengig internasjonal organisasjon som jobber i 75 land. I Norge er vi ca. 60 medarbeidere. Se http://www.plan-norge.no for mer informasjon.

Vil du lede arbeidet med å gi barn en bedre fremtid?

Plan søker nå en resultatorientert og klok generalsekretær til den norske delen av organisasjonen. Plans arbeid er basert på FNs barnekonvensjon. Alle våre utviklingstiltak tar utgangspunkt i barnas lokalsamfunn i samarbeid med befolkningen og myndighetene lokalt. Våre program er knyttet til utdanning, helse, vann- og sanitærforhold, beskyttelse mot vold og arbeid for økonomisk sikkerhet. I tillegg har vi stort fokus på å lære barn – særlig jenter – om sine rettigheter og hva de kan gjøre når disse brytes. Vi jobber utrettelig for at barns stemmer skal bli hørt.

De viktigste oppgavene og ansvar knyttet til stillingen er å:

 • lede Plans utvikling iht Plans internasjonale og norske strategi
 • lede og utvikle organisasjonen, med overordnet personal-, økonomi- og leveranseansvar
 • fremme et godt arbeidsmiljø og intern kultur
 • sikre god utvikling av programarbeidet i tråd med overordnet strategisk retning
 • bidra aktivt inn i Plans internasjonale for a
 • styrke Plans omdømme ved å ivareta relasjonen til faddere, samarbeidspartnere, givere og andre eksterne interessenter
 • sørge for sikre fremtidige inntekter
 • arbeide for en effektiv utnyttelse av ressursene, slik at mest mulig av midlene benyttes til bistandsarbeid
 • bidra til et godt samarbeid med styret, legge fram saker og rapportere på fremdrift og resultater

Som generalsekretær for Plan International Norge forventes det at du:

 • har høyere relevant utdanning
 • har noen års ledererfaring
 • kan glede deg over å være Plans talsperson i mediene, og at du formulerer deg godt både på norsk og engelsk
 • har meget god samfunnsforståelse
 • har internasjonal erfaring, inklusive god innsikt i bistandsarbeid

Som leder for en høyt utdannet og engasjert stab må du ha en motiverende og delegerende lederstil, erfaring fra en kunnskapsorganisasjon, et sterkt engasjement for bistandsarbeid for barn og ambisjoner på vegne av organisasjonen.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Siri Skauge, tlf. 900 91 224 eller til  Hilde Heines Bachmann, tlf. 408 51 957. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.
 

--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.