Leder samferdsel og mobilitetsutvikling

Rekrutterer
Sted
Sandvika
Publisert
26. februar 2018
Søknadsfrist
14. mars 2018
Kontakt
Terje Hansen 91832640, Arthur Wøhni 90628611
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vil du lede mobilitetsarbeidet i Bærum? 

Som største kommune i hovedstadsregionen etter Oslo, ønsker vi større innflytelse på de viktige samferdselsløsninger i vår region: nye E18, Fornebubane, Ringeriksbane/ E16, Oslopakke 3, NTP. For å få til det, trenger vi en fagperson som kan sikre Bærums interesser når sentrale og regionale planer legges. Du må være med når Nasjonal Transportplan, Oslopakke 3, byvekstavtaler, strategiske planer drøftes. Bærum skal være en klimaklok kommune. Et målrettet mobilitetsarbeidet skal sikre at veksten i persontransport tas med kollektiv, sykkel og gange. Viktig del av arbeidet blir å profilere og koordinere mobilitetsarbeidet i kommunen og slik følge opp både arealstrategien, klimastrategien og sykkelstrategien. Som leder av mobilitetsarbeidet må du kunne påvirke stat og fylkeskommuner slik at kollektivtilbud både internt i kommunen og i regionen blir bedre. 

Faglig spennende, ja, men også krevende, la det ikke være noen tvil om det. Derfor søker vi en person med faglig tyngde og erfaring. Arbeidsformen medfører utstrakt samarbeid og samhandling internt og med andre aktører, både innbyggere, utbyggere og deres konsulenter, transportetater og andre offentlige myndigheter. 

Stillingen er nyopprettet. Stillingen vil ha et stort faglig lederansvar og vil i strategiske spørsmål rapportere direkte til rådmannen ved kommunaldirektør for samfunn Arthur Wøhni. Stillingens nærmere plassering i organisasjonen er under drøfting. 

Arbeidsoppgaver
Ditt ansvar vil være å: 

 • representere kommunen i sentrale samferdselsfora, styrke kommunens aktørrolle 
 • lede kommunens strategiske planlegging innenfor mobilitetsfeltet 
 • være en del av overordnet planarbeid innenfor areal- og transport 

Kvalifikasjoner

 • God kjennskap til planarbeid og prosesser på sentralt/regionalt nivå innenfor transportfeltet 
 • Bred kunnskap om transportplanlegging og byplanfaglig arbeid 
 • Erfaring fra ledelse av kompliserte, tverrfaglige planprosesser og prosjekter 
 • Kunnskap og erfaring med plan- og bygningsloven og offentlig forvaltning 
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig 
 • Du har relevant utdanning innenfor retning samferdsel, planfaglig eller samfunnsfaglig utdanning 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som: 

 • har god muntlig og skriftlig framstillingsevne 
 • har gode samarbeidsevner 
 • har påvirkningskraft 
 • evner å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert 
 • har stor arbeidskapasitet med evne til å arbeide raskt og effektivt 

Vi tilbyr

 • Kompetanseutviklingsstipend 
 • Offentlig tjenestepensjonsordning 
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland 

Annet 

 • Vitnemål og attester tas med på intervju 
 • Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig 
 • Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25) 

Om arbeidsgiveren

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Sammen skaper vi fremtiden
--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.