Direktør for strategi og organisasjonsutvikling

Rekrutterer
Sted
Hamar
Publisert
12. mars 2018
Søknadsfrist
25. mars 2018
Kontakt
Frode Bjørnæs 95824529, Sondre N. Trønnes 90107296
Posisjon
Toppleder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Vil du være med og videreutvikle et uredd og smidig selskap?

Norsk Tipping søker etter direktør for strategi og organisasjonsutvikling.

Norsk Tipping har et godt omdømme, er verdensledende på spill i ansvarlige former og har et rikholdig utvalg av kjente og kjære merkevarer. Selskapet har et godt strategisk utgangspunkt i møtet med økt konkurranse og nye rammevilkår. Stadig flere kundemøter skjer digitalt, endringer skjer raskt og kravene til omstilling og organisasjonsutvikling øker. Norsk Tipping ønsker å styrke dette arbeidet og har opprettet en stilling som direktør for strategi og organisasjonsutvikling.

Du får ansvar for å utvikle og implementere selskapets virksomhetsstrategi, gjennomføre samfunnsutredninger, analysere interne og eksterne forhold og definere strategiske mål. Videre vil avdelingen ha ansvaret for å forvalte selskapets digitale målbilde og kartlegge behov og muligheter for økt digitalisering. Andre sentrale ansvarsområder vil være å styrke strategiske kompetanseområder, bygge en uredd og smidig kultur og utvikle ledere som prioriterer og realiserer strategiske mål.

Du har evnen til å tegne de kortsiktige og langsiktige linjene for selskapets fremtid, og kjenner deg godt igjen i arbeid med strategiske problemstillinger på toppledernivå, gjerne i en digital og teknologiorientert kontekst. Du har bred erfaring med å utvikle og implementere virksomhetsstrategier i større selskaper. Du er en god strateg, med god kommunikasjons- og formidlingskompetanse. Vi forventer at du har analytiske og strategiske egenskaper, og at du har kapasitet og overblikk til å kunne balansere store og små utfordringer.   Vi ser etter en samlende, faglig dyktig og visjonær leder som kjenner  verdien av godt samarbeid for å nå felles mål. Du er beslutningsdyktig, og er en involverende og lyttende leder.

Stillingen er en del av toppledergruppen i Norsk Tipping og rapporterer til adm. dir. Direktøren vil ha ansvar for en avdeling på anslagsvis 10 - 15 medarbeidere.

For mer informasjon eller spørsmål, ta kontakt med våre rådgivere i Hartmark Executive Search; Frode Bjørnæs tel. 958 24 529 eller Sondre Nygård Trønnes tel: 901 07 296, alternativt se www.hartmarkexecutive.no/stillinger. Søknadsfrist 25. mars.

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Om arbeidsgiveren Norsk Tipping gir drømmen en sjanse. Hver dag oppfyller Norsk Tipping både store og små drømmer rundt omkring i det ganske land. Gjennom et ansvarlig og attraktivt spilltilbud har Norsk Tipping bidratt med over 140 milliarder kroner til gode samfunnsformål siden starten i 1948 ± til glede for millioner av nordmenn.

Balansegangen mellom overskudd og krav til sosial ansvarlighet plasserer Norsk Tippings virksomhet i skjæringspunktet mellom marked og myndighet, mellom butikk og politikk. Dette gjør det spennende å jobbe i Norsk Tipping sammen med 400 trivelige og kompetente medarbeidere innenfor et bredt spekter av fagområder.

Norsk Tipping er en inkluderende og mangfoldig kompetansebedrift med et mål om å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Selskapet er 100 prosent eid av Staten v/Kulturdepartementet.

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.