Leder for plan- og strategiseksjonen

Sted
Oslo
Publisert
10. april 2018
Søknadsfrist
22. april 2018
Kontakt
Arild Sundberg, 90987791
Posisjon
Leder
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Offentlig

Byrådsavdeling for finans har det overordnede ansvaret for å ivareta økonomisk og ressursmessig samordning, herunder kommuneplan, økonomiplan og budsjett, regnskap, finansstyring og sentral arbeidsgiverfunksjon. Byrådsavdelingen har i tillegg ansvaret for sentrale oppgaver i kommunens digitaliseringsarbeid. Byrådsavdelingen er organisert med 6 seksjoner. For nærmere informasjon, se www.oslo.kommune.no.

Plan- og strategiseksjonen har en bred og omfattende faglig portefølje i skjæringspunktet mellom politikk og fag. Seksjonen har blant annet ansvar for å koordinere kommuneplanarbeidet, utvikle beslutningsgrunnlag for politiske vedtak og gjennomføre kommunaløkonomiske analyser, avgi høringsinnspill i ulike politiske prosesser, samt bestille og gjennomføre faglig utredningsarbeid. 

Seksjonen har også ansvar for å drive strategisk interessepolitisk arbeid, drift og videreutvikling av fordelingssystemet for bydelene og forskningssamarbeid bl.a innenfor Program for storbyrettet forskning (KS-forskning) og Osloforskning (samarbeid med UiO). Seksjonen deltar i en rekke tverrsektorielle prosesser. 

Seksjonen har en egen statistikkenhet som utvikler egne årlige befolkningsfremskrivninger i tillegg til å drifte og koordinere statistikkbanken i kommunen. Plan- og analysearbeidet inngår i et helhetlig samspill med den løpende budsjettprosessen, herunder oppfølging og utvikling av klimabudsjettet.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for hele seksjonens arbeidsportefølje
 • Lede og delta i omfattende tverrsektorielle prosesser
 • Personalansvar for 14 medarbeidere
 • Etatsoppfølging av Kemnerkontoret
 • Delta i avdelingens ledergruppe
 • Rapportering og faglig rådgivning til egen byrådsavdeling og byråd

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet/høgskole, masternivå
 • Kompetanse og erfaring fra seksjonens fagområder
 • Sterke analytiske evner og erfaring fra utredningsarbeid
 • Ledererfaring og gode lederegenskaper
 • Erfaring med å lede kompliserte strategiske prosesser i et tverrfaglig miljø
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Du forstår raskt komplekse problemstillinger, tilnærmer deg disse rasjonelt og analytisk og gjør gode prioriteringer
 • Du oppnår resultater sammen med andre gjennom tydelig, engasjerende og tillitsbasert lederskap
 • Du har god rolleforståelse, bygger nettverk og evner å skape gode relasjoner
 • Du er resultatorientert, har gjennomføringskraft og får gjennomslag for idéer og planer
 • Du er systematisk og arbeider selvstendig

Vi tilbyr

 • Utfordrende lederoppgaver i et hektisk og stimulerende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Kontorplass i rådhuset midt i Oslo sentrum
 • Deltakelse i nettverk og samarbeidsfora med andre toppledere i Oslo kommune
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn iht. avtale om lønns- og arbeidsvilkår for toppledere i Oslo kommune

 

 • Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune oppfordrer spesielt ledere med innvandrerbakgrunn å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

 

 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.