Finans-/investeringsanalytiker

Sted
Hamar
Publisert
22. juni 2018
Søknadsfrist
20. august 2018
Kontakt
Line Alfarrustad 95981380, Atle Ruud 48094534
Posisjon
Spesialist
Bransjer
Helse / Sosial
Stillinger
Analytiker
Arbeidstid
Fulltid
Jobbtype
Fast
Sektor
Privat

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til 2,9 mill. innbyggere i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder. Omsetningen er ca. 80 mrd. kroner. Helse Sør-Øst RHF har cirka 78 000 medarbeidere.

Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning. 

Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF,
 se www.helse-sorost.no

Helse Sør-Øst RHF søker finans-/investeringsanalytiker til hovedkontoret på Hamar med oppstart høsten 2018.

Finansavdelingen er en del av økonomifunksjonen i det regionale helseforetaket. Avdelingen har ansvaret for investeringer og finansiering, herunder arbeidet med inntektsfordeling til helseforetakene, økonomistyring på IKT-området, investeringsanalyse, samt likviditetsstyring, pensjon og forsikringer. Videre har avdelingen en viktig rolle i arbeidet med langtidsplaner og budsjett, med spesielt fokus på økonomiske langtidsplaner. Avdelingen består i dag av 16 medarbeidere.

Hva blir din rolle?

Som finans-/investeringsanalytiker i Helse Sør-Øst RHF vil du få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med å utvikle finansierings- og investeringsområdet. Du vil arbeide sammen med dyktige og erfarne kollegaer som ønsker å finne løsninger til det beste for helseregionen. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være investeringsanalyse av blant annet sykehusbygg- og IKT-prosjekter, økonomisk langtidsplanlegging, videreutvikling av finansieringsmodeller og økonomisk analyse. Du vil involveres i prosjektarbeid hvor du samarbeider med ansatte i helseforetakene i regionen, og hvor du med dine problemløsningsevner og leveransekapasitet bidrar med gode økonomiske vurderinger. Du vil rapportere til foretaksgruppens finansdirektør.

Hvem er vi på jakt etter?

Som person er du en god relasjonsbygger og samarbeider godt med andre. Du har en løsningsorientert holdning, også i hektiske perioder. En forutsetning for å lykkes er at du har en solid faglig bakgrunn og en strukturert arbeidsform. Vi forventer at det du leverer har høy kvalitet, og at du evner å anvende dine sterke analytiske ferdigheter i praksis. Du har gode kommunikasjonsevner og klarer å fremstille det viktige i komplekse problemstillinger på en logisk og lettfattelig måte. Du har interesse for å jobbe innen helsesektoren, og er motivert til å videreutvikle investerings- og finansieringsområdet i Helse Sør-Øst RHF.

Kvalifikasjoner

  • Minimum fire-årig høyskoleutdannelse. MBA/siviløkonomi/industriell økonomi eller tilsvarende, gjerne med tilleggsutdannelse som autorisert finansanalytiker

  • Inngående kjennskap til og erfaring fra investeringsanalyser

  • God økonomi- og regnskapsforståelse

  • Erfaring fra rådgivning, bank, industri eller eiendomssektoren er en fordel. Det samme er erfaring fra prosjektledelse.

Hva kan vi tilby deg?

Helse Sør-Øst har flere store investeringsprosjekter innen nybygg av sykehus og IKT, og som finans-/investeringsanalytiker i Helse Sør-Øst vil du få muligheten til å jobbe med noen av de mest spennende investeringsprosjektene innen helsesektoren i Norge.

I finansavdelingen har vi et arbeidsmiljø som bygger på tillit og samarbeid, og vi er opptatt av at våre ansatte trives på jobb.  Du vil ha varierte arbeidsoppgaver, og vil møte mange interessante problemstillinger som er av stor betydning for foretaksgruppen.

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar med kontorlokasjoner i Oslo og Skien. Fleksible løsninger på arbeidssted kan avtales.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

 


--------------------------------------------------------
Vennligst referer til DN.no i din søknad.