Gå til hovedinnhold

Skatteklagenemnda

Skatteklagenemnda er et uavhengig klageorgan som behandler klager på skatt og merverdiavgift. Klageretten er en sentral rettssikkerhetsgaranti for de skatte- og avgiftspliktige, og tillit til nemndas kompetanse og uavhengighet er svært viktig. Nemnda har et eget sekretariat som forbereder sakene. Skatteklagenemnda består av en leder, en nestleder og 51 øvrige medlemmer. Medlemmene oppnevnes av Finansdepartementet for en periode på fire år.

Få jobbvarsler fra Skatteklagenemnda direkte til innboksen din