Bønes Virik AS

Norge

Om Bønes Virik AS

Som et ledende konsulentselskap innen rekruttering og lederutvelgelse, forvalter Bønes Virik kunnskap om kompetanse og tar vare på de beste kandidatene. Bønes Virik har tett dialog med alle involverte og prioriterer nærhet og god kommunikasjon gjennom hele prosessen. Vi lytter, knytter relasjoner og følger opp. Vi finner forbindelsene som fungerer og som skaper verdier.

Vi er i dag 14 ansatte, fordelt på våre to kontorer i Oslo og Bergen. Våre konsulenter har lang erfaring fra lederutvelgelse og fra næringslivet. Et solid og kompetent researchteam gir også kapasitet og rom for grundige og profesjonelle søk-prosesser. Våre kunder, alt fra mindre virksomheter til store internasjonale selskaper, har vist oss tillit gjennom en høy andel gjenkjøp av våre tjenester.

 

6 stillinger fra Bønes Virik AS