Fabi AS

Norge

Om Fabi AS

Dyktige medarbeidere er det viktigste suksesskriteriet i de fleste virksomheter, og spesielt innenfor økonomi og finans. Fabi er kjent for å rekruttere og leie ut dyktige økonomer som gjennom sine faglige og personlige egenskaper bidrar til gode resultater for våre kunder. Det å opptre profesjonelt og pålitelig i all vår adferd er en del av vår kjerne som bidrar til forutsigbarhet, kontinuitet og stabilitet. I tillegg er vi engasjerte, har energi og arbeidsglede!

Dermed bidrar vi til å skape overskudd både for våre kunder og hverandre.
Fabi er spesialister på rekruttering og utleie av konsulenter til økonomi- og lederstillinger, og tilbyr tjenestene konsulentutleie, rekruttering og management for hire.

6 stillinger fra Fabi AS