Handelsbanken

PB 1342 Vika
Oslo
Norge

Tlf: 22 39 70 00

Om Handelsbanken

Handelsbanken

Handelsbanken i Norge er en av landets ledende banker både i privat- og bedriftsmarkedet. I Norge har Handelsbanken 273 milliarder NOK i utlån. Handelsbanken er representert i hele landet med 45 kontorer og rundt 800 ansatte. I tillegg til tradisjonell bankvirksomhet, tilbyr Handelsbanken tjenester innen livsforsikring, kapitalforvaltning og verdipapirer (rente og valuta, aksjemegling, corporate finance). Handelsbanken i Norge er en del av Svenska Handelsbanken. Banken ble etablert i 1871. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Banken er notert på Stockholm Børs. www.handelsbanken.no

2 stillinger fra Handelsbanken