Compass Human Resources Group

Norge

Om Compass Human Resources Group

Compass ble etablert i 1982, og er i dag en av Nordens ledende selskaper for rekruttering av toppledere, mellomledere og spesialister.

Det norske selskapet ble etablert i 1987. Vi har i dag egne kontorer i Sverige, Danmark og Norge.

Våre oppdragsgivere kommer fra både privat og offentlig sektor, og de fleste bransjer er representert. For å lykkes med rekruttering og for å kunne forstå et menneskes potensiale, styrker og begrensninger kreves livserfaring, utdannelse, kunnskap og profesjonelle metoder.

Dine medarbeidere er din viktigste ressurs. Kommunikasjon og samspill er viktige grunnpilarer for å lykkes. Compass skal som en langsiktig partner og ved hjelp av målrettede rekrutterings-aktiviteter medvirke til høyere lønnsomhet og bedre konkurransekraft hos våre kunder.

3 stillinger fra Compass Human Resources Group