BDO AS

Norge

Om BDO AS

BDO er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med ca 1 350 medarbeidere ved kontorer over hele landet. Lokal forankring og nærhet til kunden har bidratt sterkt til vår suksess. Vi etterstreber til enhver tid å ha nær og god kundekontakt på alle nivåer i organisasjonen - fra kontor, partner og til den enkelte medarbeider du møter.
BDO tilbyr tjenester innen revisjon, skatt og avgift, rådgivning, lønn og regnskap. Kundene våre spenner fra store børsnoterte konsern til mindre familieeide bedrifter. Våre medarbeidere er økonomer, revisorer og advokater med sterk faglig tyngde og stor breddekunnskap.
Internasjonalt er BDO til stede i 150 land og teller 60 000 ansatte. Vi samarbeider tett med store deler av nettverket om både internasjonale og nasjonale kunder med spesielle rådgivningsbehov.

1 stilling fra BDO AS