Color Line AS

Norge

Om Color Line AS

Color Line AS er blant Europas ledende rederier innen Europeisk nærskipsfart med ca 5 mrd i omsetning og ca 2 300 årsverk i fire land. Selskapet har en flåte på syv skip, og opererer fire internasjonale linjer mellom syv havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. Color Line transporterer årlig i underkant av fire millioner passasjerer fra og til Norge. Color Line er i dag eneste rederi i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge med skip registrert i norsk skipsregister, med norsk eierskap og med norsk hovedkontor. Color Line har i 2017 kontrahert nytt skip til linjen Sandefjord-Strømstad. Verdens største hybridferge. Skipet skal settes i drift sommeren 2019. 

I Color Line AS er vi opptatt av å ha et godt og inspirerende arbeidsmiljø – både på land og til sjøs. Vår visjon er å bli «Europas beste rederi innen cruise og transport», og selskapets verdier er «Bryr oss»- «Bygger tillit» - «Bryter vei».

1 stilling fra Color Line AS