CR Group AS

Norge

Om CR Group AS

CR Group AS er et rådgivningsselskap med geografisk akse Oslo - Kristiansand. Vi leverer tjenester til ledere og ledergrupper med særlig fokus på rekruttering og problemstillinger omkring utvikling, omstilling og endring.

Vi bistår våre kunder med å få strategier til å virke, med basis i det enkelte selskaps finansielle, tekniske eller menneskelige ressurser. Vår holdning er at den enkelte leders adferd er helt avgjørende for en organisasjons evne til omstilling, utvikling og muligheter til å skape suksess.

 

Denne rekruttereren annonserer ikke for øyeblikket. Hvorfor ikke prøve vårt stillingssøk?