Kommunalbanken Norge

Norge

Om Kommunalbanken Norge

KBN, den norske stats kommunalbank, er en av Norges største finansforetak. Vi finansierer kommunale investeringer over hele landet. Vi ønsker å fremme bærekraftige lokalsamfunn og bidra i deg grønne skiftet. Bankens virksomhet finansieres hovedsakelig i internasjonale kapitalmarkeder og vi har et utstrakt samarbeid med internasjonale finansforvaltermiljøer. KBN er organisert som et statlig AS og underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

1 stilling fra Kommunalbanken Norge