Oslo kommune Byrådsavdelingen

Norge

Om Oslo kommune Byrådsavdelingen

Sentraladministrasjonen i Oslo kommune består av 7 byrådsavdelinger. Avdelingene er ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av saker for byrådet og for planlegging, oppfølging og kontroll med kommunens virksomhet. Hver byrådsavdeling ledes av en byråd og av en kommunaldirektør som øverste administrative leder.

1 stilling fra Oslo kommune Byrådsavdelingen