Kommunerevisjonen

Norge

Om Kommunerevisjonen

Kommunerevisjonen i Oslo er kommunens valgte revisor (jf. bystyrevedtak, sak 414/04). Kommunerevisjonen er organisert som etat i kommunen med ca. 50 heltidsansatte.

Kommuneloven med tilhørende forskrifter og revisjonsstandardene danner rammene for revisjonen. Det framgår av kommuneloven § 78 at revisjonen skal gjennomføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Med grunnlag i kommunelov med forskrifter og vedtak i Kontrollutvalget utfører Kommunerevisjonen regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og mislighetsrettede undersøkelser. Som ledd i regnskapsrevisjonen og forvaltningsrevisjonen gjennomfører Kommunerevisjonen IT-revisjoner.

Kommunerevisjonen holder til i lokaler i Grenseveien 88 på Helsfyr i Oslo.

1 stilling fra Kommunerevisjonen