Ahead Search & Selection

Om Ahead Search & Selection

A`HEAD Executive Search and Selection — spesialisert på headhunting og rekruttering. A`HEAD Search & Selection ansetter toppledere og mellomledere. Også faglige eksperter, der det kreves høyere utdanning og/eller spesialisert arbeidserfaring, blir ansatt gjennom oss. Årlig bistår vi våre kunder med opp mot 60 ansettelser.

Majoriteten av våre kunder befinner seg i følgende sektorer:

  • olje og gass (oljeselskaper, oljeserviceselskaper, produktleverandører, start-ups)
  • bank og finans (banker, formuesforvaltning, finansrådgivning)
  • offentlig sektor (kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, næringssamarbeid)
  • industriproduksjon utenom olje- og gass
  • IT

Search: aktivt kandidatsøk
Som spesialist i headhunting benytter A`HEAD search i de aller fleste oppdrag. Et search er et aktivt kandidatsøk basert på en rekke definerte kriterier. Kombinasjonen av search og annonsering kan noen ganger være den mest effektive måten å komme i kontakt med ulike kandidater.

Konfidensialitet eller oppmerksomhet?
For kunder som har behov for maksimal konfidensialitet og minimal oppmerksomhet, gjennomfører vi rene searchoppdrag uten annonsering. Om ønskelig, avsløres ikke kundens navn før A`HEAD har hatt et innledende møte med kandidaten. På den annen side utfører vi også rene annonserte oppdrag, uten search. Hvis det ikke melder seg interessante søkere, kan vi eventuelt ta i bruk search.

A`HEAD tar seg av alt det administrative, som utarbeidelse av annonser, innrykk, kandidatkontakt, innkalling til intervju m.m.

Finding people stars
Våre fokusområder – headhunting og rekruttering – skaper resultater som både skal innfri våre kunders forventninger og åpne for nye muligheter for de riktige personene.

Konsentrasjon
For å bli god, må man være fokusert. A`HEAD styrer derfor utenom beslektede fagområder som lederutvikling, organisasjonsutvikling og karriererådgivning.

Denne rekruttereren annonserer ikke for øyeblikket. Hvorfor ikke prøve vårt stillingssøk?