Kavli Holding AS

Norge

Om Kavli Holding AS

Om Kavli
Kavli eies av Kavlifondet. Overskuddet går til forskning, kultur og humanitær virksomhet. Se www.kavlifondet.no. Kavlikonsernet består av næringsmiddelselskaper i Norge, Sverige, Danmark, Finland og UK. Kavli Holding AS er morselskapet i konsernet, med hovedkontor i Bergen. Konsernet har en sterk markedsposisjon, solid økonomi og en omsetning på ca. NOK 2,5 mrd. Kavli Norge AS er det norske morselskapet som eier Q-Meieriene AS og O. Kavli AS. Våre merker på det norske markedet er Kavli, HaPå, Korni, Q, Snjo og Skyr®.  Fellesfunksjoner innen salg, marked, økonomi, produktutvikling og kvalitet er lagt til Bergen.

Kavlis verdier
Ambisjoner – Langsiktighet – Forbedringer – Samhandling

Kavlis lederkrav
Organisasjons- og medarbeiderutvikling - Tydelighet – Involvering – Gjennomføringsevne

Ved å ha dyktige mennesker med de riktige holdningene, gjøre de riktige tingene, jobbe målbevisst og ha det morsomt underveis, har Kavli lykkes med å skape en solid og lønnsom virksomhet og et godt og motiverende arbeidsmiljø. Selskapet er i vekst og vil i tiden fremover satse betydelig for å forsterke veksten gjennom offensiv investering i innovasjon og merkevarebygging.

1 stilling fra Kavli Holding AS