Oslo kommune Utdanningsetaten

Norge

Om Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo er både kommune og fylkeskommune. Utdanningsetatens ansvarsområde omfatter grunnskolen,videregående opplæring, voksenopplæring, spesialundervisning, fagopplæring, Fagskolen, Oslo musikk- og kulturskole (OMK), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og Aktivitetsskolen.

1 stilling fra Oslo kommune Utdanningsetaten