Abelia

Om Abelia

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter med 1400 medlemsbedrifter og 41.000 ansatte over hele landet. Abelia har medlemmer innenfor blant annet IT, telekom, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter og interesseorganisasjoner.

Abelias visjon: Drivkraft for kunnskapssamfunnet.

1 stilling fra Abelia