CARE Norge

Norge

Om CARE Norge

CARE er en av verdens største humanitære organisasjoner og driver utviklings- og nødhjelpsarbeid i over 80 land. Omtrent 97 millioner mennesker får hvert år forbedret sine liv gjennom CAREs arbeid. I samarbeid med lokalbefolkningen hjelper vi fattige samfunn med å skape varige løsninger på grunnleggende problemer.
CARE vet at investering i kvinners framtid og muligheter gir ringvirkninger for familier og lokalsamfunn, og hjelper jenter og kvinner fordi det er den mest effektive måten å drive bistand på. Organisasjonen har mer enn 13.000 ansatte på verdensbasis, 90 prosent av disse er lokalt ansatte. I Oslo har vi et sekretariat bestående av 20 ansatte.

1 stilling fra CARE Norge