Cermaq Group AS

Norge

Om Cermaq Group AS

Cermaq er en verdensledende produsent av bærekraftig laks og ørret med produksjon i Chile, Canada og Norge. Cermaq leverer laks til kunder i mer enn 70 land. I 2017 solgte Cermaq 158 000 tonn laks med en omsetning på NOK. 9,1 mrd. Cermaq har ca. 4 000 ansatte. Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo og er 100 % eiet av Mitsubishi Corporation. Bærekraftig fiskeoppdrett er sentralt i hele Cermaq´s verdikjede som er basert på åpenhet, partnerskap og gjennomføring. Cermaq er første Patron Sponsor av UN Global Action Platform for Sustainable Ocean Business som ble startet i 2018. Cermaq er også det eneste selskapet innenfor sin industri som utsteder reviderte rapporter for bærekraft og rapporterer kvartalsvis online på oppnådde resultater. I 2017 var Cermaq rangert som nr. 1 blant 100 sjømatselskap i verden i Seafood Intelligence’s rapport om åpenhet i sjømat-industrien. For mer informasjon om selskapet, se www.cermaq.com.

1 stilling fra Cermaq Group AS