The Assessment Company AS

Norge

Om The Assessment Company AS

The Assessment Company AS ble opprettet av Steffen Dyre Hansen og Stian Dyre Hansen i november 2014. Selskapet er et management consulting selskap som spesialiserer seg på analyse, utvelgelse og utvikling av team og enkeltpersoner, samt det å identifisere kompetansegap i organisasjoner. The Assessment Company har Nordens beste og mest avanserte assessmentløsninger. I tillegg til å jobbe med løsninger innen analyse, utvelgelse og utvikling, tilbyr vi strategisk konsultasjon til styrer og toppledere.

Våre nøkkelkunder er ressurssterke selskaper med et profesjonelt tankesett i forhold til det å se prestasjon og potensial i andre, og som ser menneskelige ressurser i sammenheng med selskapets overordnede strategi.

The Assessment Company tror på innsikt og prestasjonsorientering. Det å ha en god forretningsforståelse, være strategisk og ikke minst det å forstå mennesker er svært viktig i selskapets tilnærming og selve fundamentet i løsningene vi tilbyr. The Assessment Company ønsker å utgjøre en forskjell, både for våre kunder, kandidater og kolleger – en objektiv aktør som fremmer like muligheter for alle.

1 stilling fra The Assessment Company AS