E-CO Energi

Norge

Om E-CO Energi

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. Kjernevirksomheten er eierskap, utbygging, drift og forvaltning av vannkraftanlegg samt forretningsutvikling. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på ca. 10 TWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca. 500.000 husstander. Vil du vite mer, se www.e-co.no.

2 stillinger fra E-CO Energi