Finans Norge

Om Finans Norge

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge, og representerer om lag 230 finansbedrifter med rundt
50 000 ansatte. Finansjuridisk enhet består av juridisk fagdirektør og fem advokater/jurister, og betjener alle typer medlemsforetak (banker, forsikringsforetak og finanskonsern). Arbeidet skjer i nært samarbeid med andre enheter i organisasjonen.

1 stilling fra Finans Norge