Sandefjord kommune

Om Sandefjord kommune

Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har nær 64 000 innbyggere og 5500 ansatte. Kommunalområdet for helse, sosial og omsorg er det største av fire kommunalområder og har i underkant av 2600 ansatte, 1800 årsverk og nesten 2 mrd. kroner i brutto budsjett. Området er per i dag organisert i åtte seksjoner. Sandefjord kommune legger stor vekt på en fremtidsrettet omsorgstjeneste og en aktiv integrerings- og inkluderingspolitikk. Vi legger mye arbeid og engasjement i å samarbeide godt med næringslivet og frivillig sektor.

1 stilling fra Sandefjord kommune