Helse Sør-Øst RHF

Norge

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF er en av landets fire helseregioner, og landets største med ansvar for ca. 56 % av den samlede spesialisthelsetjenesten. Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til 3 millioner innbyggere i Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Helse Sør-Øst RHF eier 11 helseforetak/sykehus og har ca 78 000 medarbeidere. Omsetningen er om lag 82 mrd. kroner. 

Finans er en del av økonomifunksjonen i det regionale helseforetaket, og har ansvaret for investeringer og finansiering, herunder arbeidet med inntektsfordelingsmodellen til helseforetakene, økonomistyring på IKT-området, samt likviditetsstyring, pensjon og forsikringer. Videre har finans en viktig rolle i arbeidet med langtidsplaner og budsjett, med spesielt fokus på langtidsplanene. 

Avdelingen består i dag av 16 medarbeidere med høy faglig kompetanse, og god gjennomføringsevne. Arbeidsoppgavene i den regionale finansfunksjonen er utfordrende, og det er gode muligheter til å arbeide med oppgaver av stor betydning for helseforetaksgruppen. Mer om oss på www.helse-sorost.no

1 stilling fra Helse Sør-Øst RHF