Helse- og omsorgsdepartementet

Norge

Om Helse- og omsorgsdepartementet

Bioteknologirådet er et frittstående, rådgivende organ som arbeider med rådgiving, informasjon og debattskapende aktivitet. Bioteknologirådet vurderer og informerer om etiske og samfunnsmessige spørsmål som gjelder bruk av bioteknologi på menneske, planter, dyr og mikroorganismer. Bioteknologirådets sekretariat har 7 ansatte og forbereder saker til rådsmøtene. Sekretariatet arrangerer også Bioteknologirådets åpne debattmøter, og tilbyr informasjon blant annet gjennom nettsider, tidsskriftet GENialt og tilbud til skoler. Bioteknologirådet er et faglig og politisk uavhengig organ, og ligger administrativt under Helse- og omsorgsdepartementet.

1 stilling fra Helse- og omsorgsdepartementet