Eika Forsikring

Norge

Om Eika Forsikring

Eika Alliansen består av selvstendige banker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt, og spiller en svært viktig rolle for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant sine kunder, og er en drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalområder.

Finanskonsernet Eika Gruppen er eid av bankene.Eika Gruppens visjon er å styrke lokalbanken, og å være Norges mest attraktive partner for selvstendige banker. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, tilpasset kundenes behov, innen forsikring, sparing, pensjon, finansiering, betaling og eiendomsmegling. Les mer på eika.no

 

Eika Forsikring
Eika Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap. Selskapet retter seg mot privatpersoner, landbrukskunder og små og mellomstore bedrifter gjennom lokalbankene i Eika Alliansen. Eika Forsikring har en bestandspremie på ca. 3.1 milliarder kroner. Selskapet er eid av Eika Gruppen og har kontor både i Hamar og Oslo med til sammen 160 medarbeidere.  

1 stilling fra Eika Forsikring