Oslo kommune, Byrådsavdeling for næring og eierskap

Norge

Om Oslo kommune, Byrådsavdeling for næring og eierskap

Byrådsavdeling for næring og eierskap har det overordnete ansvar for kommunens nærings- og eierskapspolitikk, herunder utøvelse av kommunens eierfunksjon i aksjeselskaper, overordnet ansvar for kommunale foretak og etater innen eiendomsforvaltning og næring. Avdelingen er organisert i to seksjoner og kommunaldirektørens stab.

1 stilling fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for næring og eierskap