Kunnskapsdepartementet (KD)

Om Kunnskapsdepartementet (KD)

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Departementet har også ansvar for voksnes læring og for koordinering av regjeringens forskningspolitikk, og det har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 300 medarbeidere fordelt på 6 avdelinger og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no/no/kd

2 stillinger fra Kunnskapsdepartementet (KD)