Investinor AS

Norge

Om Investinor AS

Investinor AS er et investeringsselskap. Sammen med gründere, entreprenører og andre investorer gjør vi noen lovende bedrifter verdensledende.

Investinor investerer risikokapital i noen av de lovende bedriftene som har ambisjoner om å bli verdensledende.

Som medeier bidrar Investinor aktivt i disse bedriftenes styre med blant annet strategiutvikling, rekruttering og finansiering.

For å realisere avkastning på investeringene, selger Investinor seg ut av porteføljebedriftene når andre eiere er bedre egnet til å utvikle dem videre. Normalt skjer dette etter 3-7 år.

Investinor er kjent for å ha svært god strukturkapital. Vi er systematisk, ryddig og pålitelig som medinvestor og eier.

Investinor har 21 ansatte og hovedkontor i Trondheim. Selskapet et medlem av Norsk venturekapital og private equity-forening (NVCA).

1 stilling fra Investinor AS