Preem Norge AS

Norge

Om Preem Norge AS

Preem er Sveriges største oljeselskap. Vår visjon er å lede overgangen til et mer bærekraftig samfunn. Våre to raffinerier er blant de mest moderne og miljøvennlige i Europa med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje per år. Våre aktiviteter omfatter produksjon, salg, distribusjon, trading og forsyning. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til bedrifter og privatpersoner i Sverige. Mer enn to tredjedeler av produksjonen eksporteres. Vi har også et landsdekkende servicenettverk med ca 570 drivstoffstasjoner i Sverige for privat og kommersiell trafikk. Preem AB har over 1300 ansatte, hvorav 900 arbeider ved raffineriene. For 2015 var Preems omsetning SEK 66 milliarder.

1 stilling fra Preem Norge AS